Accesare fonduri europene

Consultanță privind accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene pentru perioada 2014-2020

consultanta_fonduri1Scop principal : de a oferi informații și servicii actualizate cu privire la oportunitățile de accesare a fondurilor europene pentru administrațiile publice locale, IMM-uri, ONG-uri, altor tipuri de organizații din România pentru dezvoltarea comunităților locale, de creșterea competitivității IMM-urilor, de creșterea bunăstării și a nivelului de trai în general în România.

Realizăm acest lucru prin:

 • Identificarea nevoilor reale de finanțare și încadrarea acestora în cele 9 programe operaționale elaborate, formularea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice în vederea realizării investițiilor propuse;
 • Pregătirea profesională (teoretică și practică) a personalului propriu implicat în accesarea fondurilor structurale și de coeziune;
 • Implicarea personalului din cadrul organizațiilor partenere în scrierea cererilor de finanțare și formarea propriilor specialiști;
 • Pregătirea cererii de finanțare;
 • Elaborarea studiului de fezabilitate;consultanta_fonduri2
 • Elaborarea analizei cost-beneficiu;
 • Elaborarea proiectului tehnic;
 • Depunerea cererii de finanțare;
 • Asigurarea managementului de proiect;
 • Asigurarea auditului financiar;
 • Asigurarea managementului de proiect;