Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Managementul Riscurilor

INTOSAI-GOV-9100
CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituțiilor publice, care au obligaţia implementării sistemelor de control intern/managerial, Conducerii instituției, Comisiei de monitorizare a SCIM; responsabililor cu riscurile, auditorilor interni şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern managerial. ENTITĂȚILE PUBLICE din România trebuie să respecte Ordinul 6...
Citește mai mult

Managementul Stresului

stress_management_in_workplace_3876649
Scopul cursului: De a sprijini angajatorii, cadrele de conducere, angajații să recunoască și să gestioneze stresul și riscurile psihosociale existente la locul de muncă. Cursul se adresează: Angajațiilor din cadrul instituțiilor publice de la toate nivelurile, conducerii acestora, altor persoane interesate. TEMATICA ABORDATĂ : 1. Ce înseamnă stresul și riscurile psihosoci...
Citește mai mult

Eficientizarea Colectării Creanțelor Fiscale Prin Executare Silită

tr3
Scopul cursului: Creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și de a oferi repere clare, practice, de ordin calitativ, privind aplicarea legislaţiei, procedurilor şi tehnicilor utilizate în colectarea creanţelor fiscale prin executare silită. Cursul se adresează: Funcţionarilor publici sau personalului contractual din entităţile publice ale administraţiei publice l...
Citește mai mult

Derularea Achizițiilor Publice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

tr4
Cursul se adresează: unităților de învățământ preuniversitar, autorităților/entităților contractante, persoanelor cu atribuții în realizarea achizițiilor publice în cadrul unității de învățământ, conducerii unităților de învățământ, persoanelor interesate de domeniul achizițiilor publice TEMATICA CURSULUI:  Utilizarea sistemului electronic al achizițiilor publice (SICAP); ...
Citește mai mult

Rolul și locul viceprimarului în administrația publică locală

tr7
Scopul cursului: de a oferi repere clare, privind statutul viceprimarului, rolul și atribuțiile sale, raportul de drept administrativ stabilit între viceprimar și primar. Atribuțiile viceprimarului ce pot fi delegate de primar, în condițiile Legii administrației publice locale.
Citește mai mult

Antreprenoriat. Strategii de dezvoltare a afacerilor

tr6
Scopul cursului: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și punerii cu success în practică a ideilor dumneavoastră de afaceri; Aplicarea celor mai moderne metode și instrumente de management pentru dezvoltarea afacerilor în derulare; Întocmirea planului de afaceri precum și identificarea celor mai adecvate metode de finanțare. Cursul se adresează: managerilor de firme din co...
Citește mai mult