Calendarul cursurilor

Formular inscriere curs-Administrator de condominii, Tîrgu Mureș, 2021Formular inscriere curs-Administrator de condominii, Tîrgu Mureș, 2021

Oferta Curs-Administrator de condominii,Tîrgu Mureș, 2021Oferta Curs-Administrator de condominii,Tîrgu Mureș, 2021

Numele cursului

Perioada de desfășurare

Locația

Cursuri autorizate ANC:

mai – august 2021
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 14.05.2021
Scopul cursului: obținerea certificatului de calificare profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, prin atestarea acestora de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în relația cu asociațiile de proprietari, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Perioada de înscriere: până la data de 14.05.2021
Scopul cursului: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul auditului public intern prin îmbunătățirea cunoștiințelor, abilităților și valorilor necesare pentru a performa în acest domeniu de activitate, pentru a ajuta entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Perioada de înscriere: până la data de 05.04.2021
De ce să participi la acest curs? Pentru că:

  • Vei obține competențe profesionale, deprinderi și abilități în vederea accesării fondurilor structurale și de coeziune; vei putea corela nevoile solicitanților cu obiectivele programului de finanțare;
  • Vei avea posibilitatea să înveți cum să elaborezi, să scrii și să implementezi un proiect cu respectarea legislației naționale și europene;
  • Îți trebuie certificarea în “Expert accesare fonduri structurale și de Coeziune Europene“ ca să faci parte din echipa de proiect.

19 – 30 aprilie 2021
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 06.04.2020
Cursul se adreseaza: Persoanelor care intenționează să lucreze în domeniul achizițiilor publice sau persoanelor care lucrează în compartimentele de achiziții publice, atât în domeniul public cât și în domeniul privat.

Traininguri:

Perioada de înscriere: până la data de 02.04.2021
Cursul se adresează: instituțiilor publice
Scopul cursului: Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză şi răspuns la posibile riscuri ale unei entităţi publice, printr-o abordare documentată, care utilizează resurse materiale, financiare şi umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi a acestora. Fiecare entitate publică are obligaţia minimală de a: analiza sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale; de a stabili tipul de răspuns la risc;de a numi responsabilii cu riscurile; de a consemna informaţiile privind riscurile în registrul de riscuri.

Perioada de înscriere: până la data de 01.04.2021

Cursul se adresează: instituțiilor publice

Scopul cursului: Implementarea, Dezvoltarea și Autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial

14-16 aprlie 2021
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 09.04.2021
Cursul se adresează: instituțiilor publice
Scopul cursului: De a sprijini angajatorii, cadrele de conducere, angajații să recunoască și să gestioneze stresul și riscurile psihosociale existente la locul de muncă.

Perioada de înscriere: până la data de 16.02.2021

Cursul se adresează: administrațiilor publice locale

Scopul cursului: Obținerea de competențe privind activitățile efectuate de organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală și contabilă precum și executarea silită a creanțelor bugetare locale în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor bugetare.