Calendarul cursurilor

Numele cursului

Perioada de desfășurare

Locația

Cursuri autorizate ANC:

aprilie – iulie 2020
Tîrgu Mureş
Perioada de înscriere: până la data de 10.03.2020
Cursul se adresează: administratorilor asociaţiilor de proprietari, proprietarilor, altor persoane interesate de această ocupație.
Scopul cursului: obținerea certificatului de calificare profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, prin atestarea acestora de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în relația cu asociațiile de proprietari, în baza unei hotărâri a consiliului local.

12 – 14 martie 2020
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 28.02.2020
Scopul cursului: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul auditului public intern prin îmbunătățirea cunoștiințelor, abilităților și valorilor necesare pentru a performa în acest domeniu de activitate, pentru a ajuta entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Perioada de înscriere: până la data de 28.02.2020
De ce să participi la acest curs? Pentru că:

  • Vei obține competențe profesionale, deprinderi și abilități în vederea accesării fondurilor structurale și de coeziune; vei putea corela nevoile solicitanților cu obiectivele programului de finanțare;
  • Vei avea posibilitatea să înveți cum să elaborezi, să scrii și să implementezi un proiect cu respectarea legislației naționale și europene;
  • Îți trebuie certificarea în “Expert accesare fonduri structurale și de Coeziune Europene“ ca să faci parte din echipa de proiect.

17 – 27 martie 2020
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 28.02.2020
Cursul se adreseaza: Persoanelor care intenționează să lucreze în domeniul achizițiilor publice sau persoanelor care lucrează în compartimentele de achiziții publice, atât în domeniul public cât și în domeniul privat.

Training-uri:

17 – 18 martie 2020
Tîrgu Mureș

Perioada de înscriere: până la data de 05.03.2020
Cursul se adresează: instituțiilor publice
Scopul cursului: De a sprijini angajatorii, cadrele de conducere, angajații să recunoască și să gestioneze stresul și riscurile psihosociale existente la locul de muncă.

Perioada de înscriere: până la data de 02.03.2020

Cursul se adresează: instituțiilor publice

Scopul cursului: Implementarea, Dezvoltarea și Autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial

Perioada de înscriere: până la data de 02.03.2020

Cursul se adresează: administrațiilor publice locale

Scopul cursului: Obținerea de competențe privind activitățile efectuate de organele fiscale pentru verificarea modului de îndeplinire de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală și contabilă precum și executarea silită a creanțelor bugetare locale în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor bugetare.