Despre noi

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, este o societate cu capital privat, înființat în februarie 2012, având ca obiect principal de activitate formarea profesională continuă a adulților prin:

DSCN0308

 • Facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
 • Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;
 • Actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;
 • Schimbarea calificării, determinate de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;
 • Însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

  Alte două domenii de activitate dezvoltate în cadrul centrului sunt:

  • consultanță în vederea accesării și implementării fondurilor structurale și de coeziune europene pentru perioada 2014-2020.
  • consultanță pentru IMM-uri în vederea finanțării, dezvoltării, gestionarii afacerilor, întocmirea planului de afaceri.

  Misiune:

  • Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă, adaptate în permanență diferitelor nevoi de formare ale adulților și o mai bună conștientizare a adulților cu privire la faptul că învățarea este un proces continuu, pe care ar trebui să îl reia cu regularitate pe tot parcursul vieții și în special în perioadele de șomaj sau de tranziție.
  • Intensificarea cooperării și a parteneriatului între toate părțile interesate relevante pentru învățarea în rândul adulților, în special autoritățile publice, diferiții ofertanți de oportunități de învățare în rândul adulților, partenerii sociali și organizațiile societății civile, atât la nivel local cât și regional.
  • Sprijinirea tuturor organizațiilor din Romania în managementul fondurilor europene.