Derularea Achizițiilor Publice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Cursul se adresează: unităților de învățământ preuniversitar, autorităților/entităților contractante, persoanelor cu atribuții în realizarea achizițiilor publice în cadrul unității de învățământ, conducerii unităților de învățământ, persoanelor interesate de domeniul achizițiilor publice

TEMATICA CURSULUI:
 Utilizarea sistemului electronic al achizițiilor publice (SICAP);
 Înregistrarea unității de învățământ în SICAP;
 Ultimele modificări legislative și impactul acestora asupra derulării achizițiilor publice;
 Programul anual al achizițiilor publice; Lista privind achizițiile directe;
 Procedura operațională – achiziții publice;
 Descrierea proceselor care se desfășoară la nivel de autoritate contractantă în legătură cu achizițiile publice; Etapele procesului;
 Praguri valorice achiziții directe;
 Spețe practice în domeniul achizițiilor publice.