Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene – Cod COR 242213

De ce să participi la acest curs?  Pentru că:

 1. vei obține competențe profesionale, deprinderi și abilități în vederea accesării fondurilor structurale și de coeziune; vei putea corela nevoile solicitanților cu obiectivele programului de finanțare;
 2.  vei avea posibilitatea să înveți cum să elaborezi, să scrii și să implementezi un proiect cu respectarea legislației naționale și europene;
 3.  îți trebuie certificarea în “Expert accesare fonduri structurale și de Coeziune Europene “ca să faci parte din echipa de proiect.  

Cui se adesează cursul: tuturor persoanelor din instituții publice, firme de consultanță, societăți comerciale, cu atribuţii în accesarea fondurilor europene, tuturor celor interesați să-și îmbunătățească expertiza în domeniul fondurilor structurale, precum și a altor modalități de finanțare a proiectelor;

Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în domeniu.

Certificatul de Absolvire obtinuț are antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și este însoțit de o anexă „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care sunt prezentate competențele profesionale dobândite.

Certificatul este recunoscut la nivel național și în statele Uniunii Europene în ocupația de: Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

Această acreditare certifică faptul că dumneavoastră dețineți competentele necesare postului și profesați legal

Ce te învățăm:

 • Identificarea nevoilor clientului ținând cont de oportunitățile oferite de fondurile vizate;
 • Analiza programelor lansate în acord cu ghidurile aferente și ideea proiectului ce urmează să fie scris;
 • Schițarea unei idei de proiect în acord cu cerințele clientului, conform ghidului solicitantului;
 • Analiza condițiilor financiare în acord cu cerințele clientului și respectarea normelor de aplicare specifice;
 • Care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii de finanțare;
 • Redactarea și prezentarea proiectului;
 • Redactarea capitolelor din cererea de finanțare și anexele;
 • Transmiterea în formă finală a proiectului către autoritatea contractantă.