Expert Achiziții Publice- Cod COR 214946

Cursul se adresează: Persoanelor care intenționează să lucreze în domeniul achizițiilor publice sau persoanelor care lucrează în compartimentele de achiziții publice, atât în domeniul public cât și în domeniul privat.

Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în domeniu.

Certificatul de Absolvire obtinuț are antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și este însoțit de o anexă „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care sunt prezentate competențele profesionale dobândite.

Această acreditare certifică faptul că dumneavoastră dețineți competențele necesare postului și profesați legal.

TEMATICA ABORDATĂ :

  1. Analizarea legislației specifice; ultimele modificări legislative;
  2. Acordarea consultanței de specialitate;
  3. Planificarea achizițiilor publice;
  4. Elaborarea documentelor de specialitate;
  5. Derularea procedurilor de atribuire;
  6. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
  7. Finalizarea procedurilor de atribuire;
  8. Noul Sistem Electronic de Achiziții Publice – SICAP;
  9. Spețe practice în domeniul achizițiilor publice.