Rolul și locul viceprimarului în administrația publică locală

Scopul cursului: de a oferi repere clare, privind statutul viceprimarului, rolul și atribuțiile sale, raportul de drept administrativ stabilit între viceprimar și primar. Atribuțiile viceprimarului ce pot fi delegate de primar, în condițiile Legii administrației publice locale.