Auditor Intern în Sectorul Public – Cod COR 241306

Scopul cursului: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul auditului public intern prin îmbunătățirea cunoștiințelor, abilităților și valorilor necesare pentru a performa în acest domeniu de activitate, pentru a ajuta entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță.

Cursul se adresează: Auditorilor Publici Interni, persoanelor care doresc să obțină certificatul de atestare necesar pentru ca un auditor intern să desfașoare activități de audit public intern în entitățile publice; altor persoane interesate.

Lectorii cursului: formatori acreditați, specialişti practicieni în domeniul auditului public intern, control , managementul riscurilor și guvernanță corporativă.

Certificatul de Absolvire obtinuț are antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și este însoțit de o anexă „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care sunt prezentate competențele profesionale dobândite.

Certificatul este recunoscut la nivel național și în statele Uniunii Europene în ocupația de: Auditor Intern în Sectorul Public

Această acreditare certifică faptul că dumneavoastră dețineți competentele necesare postului și profesați legal

TEMATICA ABORDATĂ :

 1. Perfecţionarea pregătirii profesionale;
 2. Planificarea activităţii de audit intern;
 3. Pregătirea misiunii de audit intern;
 4. Evaluarea riscului;
 5. Evaluarea preliminară a controlului intern;
 6. Programarea misiunii de audit intern;
 7. Elaborarea testelor de audit intern;
 8. Formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor;
 9. Elaborarea raportului de audit intern;
 10. Valorificarea recomandărilor de audit intern;
 11. Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlului intern şi guvernanța;
 12. Evaluarea activităţii financiar-contabile.